Przy zakupie nowego sprzętu oferujemy odkupienie zużytego, a na czas serwisowania kopiarki zapewniamy zastępcza.